Online ödəmə formu

Tərcümə prosesinin mərhələləri və keyfiyyətə nəzarət

Sifarişiniz ofisə daxil olduğu andan Layihə menecerinə ötürülür, Layihə meneceri Müştəri ilə sifarişin təfsilatlarını razılaşdırdıqdan sonra, tərcümə olunmalı sənədi Tərcümə koordinatoruna yönləndirir, Tərcümə koordinatoru sənədi müvafiq sahə üzrə profesional tərcüməçiyə təhvil verir, sənəd tərcümə olunduqdan sonra mövzunun aid olduğu sahə üzrə redaktə olunması, qrammatik, stilistik və terminoloji uyğunlaşdırma üçün redaktora yönləndirilir, redaktordan sonra tərcümə olunmuş sənəd dizayn və qrafika baxımından işlənməsi üçün DTP mütəxəssisinə, sonra isə korrektora yönləndirilir, korrektor sənədi orfoqrafiya baxımından yoxladıqdan sonra təyin olunmuş vaxt limitinə uyğun olaraq, Layihə Menecerinə qaytarır, Layihə Meneceri isə sənədi müştəriyə təhvil verir. Bu prosesi aşağıda qeyd olunan sxemdən izləyə bilərsiniz.

shema3

Flexisel - A responsive jQuery Carousel