Online ödəmə formu

Maşınqayırma

mashinostroeniya

Maşınqayırma – ağır sənayenin bir sahəsi olub müxtəlif maşınlar, avadanlıqlar, cihazlar, həmçinin müdafiə əhəmiyyətli məhsullar və istehlak mallarının istehsal olunduğu bir sektordur. Bu gün sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında aparıcı mövqe maşınqayırmaya və onunla əlaqədar olan istehsal və sosial infrastrukturlara məxsusdur.

Son illərə qədər Azərbaycanda maşınqayırmanın – neft maşınqayırması sahəsi inkişaf etməkdə idi. Lakin bu gün Azərbaycanda neft maşınqayırmasından başqa elektrotexnika, cihazqayırma, radioelektronika kimi daha yeni sahələr də inkişaf etməkdədir.

Atlant Translations MMC-nin maşınqayırma sənayesi üzrə ixtisaslaşmış tərcüməçiləri vardır ki, bu sahədə yerinə yetirdiyimiz tərcümə sifarişləri sayəsində maşınqayırmaya dair xüsusi lüğət tərtib etmişik ki, bu lüğət yazılı tərcümə zamanı tərcüməçilərimiz tərəfindən həm istifadə olunur, həm də gün-gündən genişləndirilir.

Bu sahə üzrə artıq bir neçə ildir ki, “Azneftkimyamaş” QSC-nin “Maşınqayırma Texnologiyası İnstitutu” TASC, “Zabrat Maşınqayırma” Zavodu, Heerim şirkətinin və s. tərcümə sifarişlərini yerinə yetiririk.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel