Online ödəmə formu

AzBentonit

“Azbentonit” MMC 2004-cü ildə yaradılmışdır. Müəssisənin yaradılmasında əsas məqsəd Respublikamızın mineral qeyri-filiz xammal yataqlarının kəşfiyyatını, öyrənilməsini, texnoloji qiymətləndirilməsini həyata keçirmək, sənaye əhəmiyyəti olan yataqların xammalları əsasında müxtəlif təyinatlı materialların istehsalını təşkil etməkdir. Fəaliyyət sahəsi üzrə sənədlərinin tərcüməsini Atlant Translations MMC həyata keçirir.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel