Online ödəmə formu

Dəniz Administrasiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası (ARDDA) 21 aprel 2001-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikası ərazisində dəniz nəqliyyatı sahəsində müəyyən edilmiş qaydada dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel