Online ödəmə formu

Socar

SOCAR Azərbaycandakı neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın və qaz kondensatının hasilatı, emalı və nəqli, neft və neft-kimya məhsullarının, qazın daxili/xarici bazarlarda satışı, habelə ölkə ərazisində sənayenin və əhalinin təbii qazla təchizatı ilə məşğul olur. 2010-cu ildən bizimlə əməkdaşlıq edir.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel