Online ödəmə formu

Lokalizasiya şöbəsi tərcümə olunmuş sənədlərin lokallaşdırılması ilə məşğul olur. Yəni tərcümə olunmuş sənədlərin mədəni adaptasiyasını həyata keçirir. Bu şöbədə çalışan işçilər dünya mədəniyyəti ilə yaxından tanışdırlar və məhz buna görə də tərcümə olunmuş sənədlərin lokalizasiyasını çox rahat şəkildə həyata keçirə bilirlər.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel