Online ödəmə formu

Lokalizasiya

localization

Bu gün informasiya texnologiyaları, eyni zamanda proqram təminatları və qlobal şəbəkə resursları çox geniş səviyyədə bütün dünyaya yayılır və hər gün planetin müxtəlif nöqtələrindən daha çox insan onları mənimsəyir. Bunları yeni bir dövlətdə yayan zaman, onların yararlılığı və daha rahat anlaşılması üçün lokalizasiya zərurəti yaranır.

Lokalizasiya dedikdə, tərcümə olunmuş sənədlərin və ya materialların hədəf dil daşıyıcıları olan xalqın mentalitetinə və linqvistikasına uyğun mədəni adaptasiyası başa düşülür. Lokalizasiya ilə məşğul olan şəxs ya dünya mədəniyyəti ilə çox yaxından tanış olmalı ya da hədəf dilin dil daşıyıcısı olmalıdır ki, lokalizasiya uğurlu alınsın.

Atlant Translations MMC:

  •  veb – saytların,
  •  multimedianın və
  •  proqram təminatlarının

lokalizasiyasını təklif edir.

Hər bir sahə üzrə lokalizasiyanı yüksək səviyyədə həyata keçirə biləcək peşəkar dil daşıyıcıları ilə uzun illərdir əməkdaşlıq edirik.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel