Online ödəmə formu

Korporativ sənədlərin tərcüməsi

not-korp

Atlant Translations MMC şirkətlərə aid korporativ sənədlərin tərcüməsi və notarial təsdiqini təklif edir. Korporativ sənədlər dedikdə:

– Şirkətin nizamnaməsi,
– Şəhadətnamələr,
– Qətnamələr,
– Əmək müqavilələri,
– Müqavilələr,
– Əsasnamələr,
– Təlimatlar,
– Hesabatlar,
– Anket formaları və s.

nəzərdə tutulur. Bu sənədlərin bir çoxu şablon formaya malik olduğu üçün ümumi təklif olunan tərcümə haqqına nisbətən bu sənədlərin tərcüməsi üçün Atlant Translations MMC daha aşağı qiymətlər təklif edə bilər.

Eyni zamanda bu sənədlərin də Atlant Translations MMC şirkətinin möhürü ilə və ya notarial qaydada təsdiqi mümkündür.

Bununla yanaşı, Atlant Translations MMC ilə müqavilə əsasında əməkdaşlıq edən şirkətlər üçün qarşılıqlı razılaşma əsasında müvafiq qiymətlər təklif olunur. Xüsusi korporativ qiymətlərdən müqavilə əsasında yararlana bilərsiniz.

Əməkdaşlıq etdiyimiz bir çox şirkətlərin korporativ sənədlərinin tərcümə və təsdiq xidmətlərini həyata keçirmişik. Bu şirkətlər arasında Wood Kenny, Azimport, Azərtürkbank, Original Motors, SOCAR, Dorce, Bimtek, Alfa Audit, Halliburton və s. şirkətlər vardır.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel