Online ödəmə formu

Hüquqi tərcümə

huquqi

Hüquq sahəsi üzrə ingilis dilini peşəkar səviyyədə bilən hüquqşünas frilanslarımız vardır ki, bu tərcüməçilərimiz əsasən aşağıda qeyd olunan sənədlərin tərcümələri ilə məşğul olurlar:

– Məhkəmə sənədləri, o cümlədən qətnamələr, qərarlar, istintaq və təhqiqat işləri, ittiham aktları, iddia ərizələri, şikayət ərizələri və s.
– Korporativ sənədlər, o cümlədən şirkətlər arasında bağlanan müqavilələr, nizamnamə, əsasnamə, akkreditiv məktubları, öhdəlik sazişləri, şəhadətnamələr və s.
– Notarial sənədlər, o cümlədən etibarnamələr, vəsiyyətnamələr, müqavilələr, vərəsəlik işləri, ərizələr və s.
– Qanunvericilik aktları, o cümlədən qanunlar, əmrlər, sərəncamlar, əsasnamələr və s.

Əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərin demək olar ki, əksəriyyəti üçün bu cür sənədləri tərcümə edirik.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel