Online ödəmə formu

Maliyyə, audit, konsaltinq, ticari tərcümə

maliyye

Maliyyə sahəsi geniş olduğu qədər də, diqqət tələb edən bir sahədir. Bu sahədə bilik və təcrübəsi olmayan tərcüməçi, bu sahəyə dair sənədləri düzgün tərcümə edə bilməz. Maliyyə sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən bir çox mütəxəssislərlə frilans tərcüməçi kimi əməkdaşlıq edirik ki, bu mütəxəssislərin dil bilikləri ilə yanaşı, maliyyə sahəsi üzrə nailiyyətləri illərin təcrübəsinə əsaslanır. Maliyyə sahəsinə dair tərcümə olunmalı sənədləri məhz bu tərcüməçilərə həvalə edirik. Misal üçün:

  • Əmək haqqının uçotu və ödənişi üzrə sənədlər,
  • Əsas vəsaitlərin uçotu üzrə sənədlər,
  • Xəzinədarlıq əməliyyatları üzrə sənədlər,
  • Müqavilələr,
  • Ödəniş tapşırıqları,
  • İnvoyslar,
  • Aktlar,
  • İnventarizasiya,
  • Mühasibat uçotu,
  • Hesabatlar və s.

Bu sahə üzrə əməkdaşlıq etdiyimiz bir çox müəssisələr vardır ki, bunlara misal olaraq, AzərTürk Bank, Alfa Audit və s. kimi şirkətləri göstərə bilərik.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel