Online ödəmə formu

Texniki tərcümə

uslugi-pis-tex

Texniki savadı və ya texniki sahə üzrə hər – hansı bilik / təcrübəsi olmayan şəxs texniki (elmi-texniki) sahə üzrə materialların tərcüməsini arzuolunan səviyyədə edə bilməz. Bu sahə üzrə çox peşəkar tərcüməçilərimiz vardır ki, bu tərcüməçilərin işi sayəsində müştərilərimiz illərdir bizimlə əməkdaşlıq edirlər. Texniki sahə üzrə sənədlərə:

– Təlimatlar;
– Texniki tapşırıqlar;
– Texniki təsvirlər;
– Quraşdırma, montaj və istismar üçün direktivlər;
– Texniki passportlar;
– Sınaq protokolları;
– Avadanlıqların təmiri və istifadəsi üçün texniki şərtlər;
– Sertifikatlar və lisenziyalar;
– Standartlar;
– Çertyojlar və sxemlər;
– və bir çox digər sənədlər daxildir.

Bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən bir çox dünyaca məhşur şirkətlərlər ilə əməkdaşlıq edirik. Buna misal olaraq, WOOD KENNY, Azimport, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası, Original Motors, Grand Motors, Simfoniya və s. şirkətləri göstərə bilərik.

Flexisel - A responsive jQuery Carousel